photography

Latest

Mecanismul de la Antikythera


Mecanismul de la Antikythera este considerat un computer mecanic antic realizat pentru calculul pozițiilor astronomice. Acest mecanism a fost recuperat în anii 1900-1901 dintr-o epavă de lângă insula grecească Antikythera. Perioada sa de construcție este în prezent estimată a fi între 150 și 100 î. Hr. Gradul de sofisticare mecanică este comparabil cu al unui ceas elvețian din secolul al XIX-lea. Artefacte tehnologice cu manoperă și complexitate similară nu vor mai apărea până în secolul 14, atunci când ceasurile mecanice astronomice au fost construite în Europa. Fotografiat în expoziția temporară ”Naufragiul de la Antikythera” – Muzeul de Arheologie din Atena.

Advertisements

În vizită la Cotmeana


Mănăstirea Cotmeana este una dintre cele mai vechi mănăstiri din Țara Românească. Ea este construită în timpul lui Radu I (1377-1383) și refăcută la începutul domniei lui Mircea cel Bătrân (1386-1418). Naosul și altarul actual păstrează forma originală însă exonartexul a suferit mai multe reconstrucții astfel încât astăzi e total diferit de forma sa inițială. La început biserica avea pronaos. Cu ocazia reparațiilor petrecute în anul 1711 el este unit cu naosul prin desființarea zidului ce le despărțea. Tot cu ocazia acelorași reparații este adăugată o fereastră în naos și sunt lărgite ferestrele absidelor. Acum sunt adăugate și ancadramentele brâncovenești ale ferestrelor și a intrării în naos iar deasupra celei din urmă este plasată o pisanie din piatră.

Biserica mănăstirii Cotmeana se înscrie în tipologia bisericilor treflate fără turlă pe naos. La interior ea este decorată cu o pictată în frescă iar la exterior decorația constă în arcade oarbe și discuri ceramice smălțuite de culoare brună, verde sau galbenă. Această decorație ceramo-plastică mai poate fi întâlnită la biserici contemporane din Moldova cum ar fi biserica Sf. Treime din Siret (după 1380) și primele biserici ale mănăstirilor Probota (după 1390), Bistrița (ante 1407) și Neamț (cca. 1410). În sudul Dunării, discuri ceramice dispuse într-un sistem asemănător celor de la Cotmeana, se pot întâlni la bisericile Sf. Dumitru (1146) și Sfinții Patruzeci de Mucenici (cca. 1230) din Târnovo și Donja Kamenica (cca. 1330) din despotatul Vidinului. Din punct de vedere al planului și structurii spațiale ea se apropie foarte mult de biserica Bogorodița a Mănăstirii Lesok de lângă Tetovo (cca. 1350).

Gallery

Istmul Corint


%d bloggers like this: